kšétra (Hind)

kšétra [kṣetra] – pole, bitevní pole; přeneseně: tělo (jako bojiště smyslů a duchovních snah), též svět či celý projevený vesmír jakožto jeviště samsárového dění.

Karel Werner