kšétradžňa (Hind)

kšétradžňa [kṣetrajñna] – „znalec pole“, vnitřní já jakožto duchovní jádro osobnosti (átman); univerzální já (paramátman).

Karel Werner