kadidlo (JKI-K)

kadidlo Vonná pryskyřice, které se užívalo k okuřování v četných náb. ritech; kouř symbolizuje modlitbu. V kat. bohoslužbě je k. doloženo po 500, mělo však jistě svou tradici. Přenosné kadidelnice byly užívány nejprve v záp. církvi. Okuřování nejsvětější svátosti, relikvií, kříže, oltáře, kostela, celebranta, věřících atd. začalo v 9. stol. V záp. církvi je k. užíváno jen při slavnostních bohoslužbách, na východě častěji.

Pavel Spunar