kaivalja (Hind)

kaivalja [kaivalya] – „samotnost“, samostatnost; úplná nezávislost na podmíněných stavech existence ve vesmíru, které jsou produkty prakrti. Je to realizace konečné svobody individuální duchovní osobnosti (puruša) v sánkhjovém systému. Také v Pataňdžaliho klasickém systému jógy je tento termín používán pro konečný stav čistoty a svobody a sporadicky se vyskytuje i v popisech stavu konečného osvobození i v jiných systémech.

Karel Werner