kalaša (Hind)

kalaša [kalaśa] – nádoba (konvice) na vodu. Jeden druh potulných asketů nosí nádobu s vodou jako symbol vesmíru a jeho plodivé síly.

Karel Werner