kali (Hind)

kali – vrh kostkou s jedničkou navrchu.

Karel Werner