kalijuga (Hind)

kalijuga [kaliyuga] – čtvrtý (přítomný) věk v dějinách světa podle puránové historiografie. Jeho název je odvozen z nejhoršího vrhu při hře v kostky, často se mu však říká „temný věk“, zcela výstižně, ale asi v důsledku nesprávného překladu výrazu kali. Podle puránové chronologie započal r. 3102 př. n. l. zničující bitvou na válečném poli Kurukšétra, popsanou v Mahábháratě, a bude trvat 432 000 let. První období temného věku v trvání jedné dvacetiny celého věku bude relativně mírné s delšími mezidobími, kdy bude panovat mír. Poměry se však budou postupně zhoršovat, až dojde k úplnému zhroucení civilizovaného způsobu života a naprosté ztrátě duchovních a mravních hodnot. Na sklonku temného věku přijede na bílém koni spasitel Kalkí, božské vtělení Višnuovo, který dovrší zkázu starého světa a zahájí nový zlatý věk duchovní civilizace.

Karel Werner