kapitula (JKI-K)

kapitula (lat. capitulum) 1. Sbor kanovníků při katedrálním nebo kolegiátním kostele. 2. V klášterech a náb. společnostech shromáždění předních členů jednajících o závažných otázkách. Termín k. pův. označoval místo shromáždění, druhotně se pak přenesl na shromáždění samé. V této souvislosti se rozlišuje k. generální, provinciální, lokální, volební, řádná, mimořádná ap.

Dalibor Papoušek