karma (Hind)

karma, karman – (1) čin, akce; (2) rituální úkon, náboženský obřad; (3) kosmický zákon vyrovnání, který ovládá oblast mravního dění (dědic védského pojmu rta) a působí v tomto životě a následných životech jako svým způsobem „přírodní“ nebo přirozený zákon odplaty za lidské konání podle zásady, jež se dá vyjádřit biblickým rčením „jak zaseješ, tak sklidíš“ nebo lidovým příslovím „jak si kdo ustele, tak si lehne“.

Literatura:
Chappie, Christopher (1986), Karma and Creativity, Albany: State University of New York Press.
O’Flaherty, Wendy Doniger (1980), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Berkeley: University of California Press.
Tull, Herman W. (1989), The Vedic Origins of Karma: Cosmos as Man in Ancient Indian Myth and Ritual, Albany: State University of New York Press.

Karel Werner