karmamárga (Hind)

karmamárga [karmamārga] – cesta konání. Podle tradičního systému púrvamímámsy je to cesta k vysvobození, založená především na pravidelném provádění náboženských a hlavně rituálních povinností se zbožným zaměřením mysli. Mravní konání je rovněž uznáváno jako prostředek k dosažení duchovního pokroku, v některých tradičních kruzích však bývá definováno úzce ve smyslu kastovních předpisů.

Karel Werner