kartouza (JKI-K)

kartouza (z franc. maison chartreuse) Řádový dům kartuziánů. Nejznámější La grande chartreuse (severně od Grenoblu) založil jako mateřský klášter remešský kanovník Bruno 1084. Po mnoha požárech byla 1676 zal. nová stavba. Klášter proslul výrobou světoznámého likéru.

Pavel Spunar