karuná (Hind)

karuná [karuṇā] – soucit. V kontextu meditativních zážitků podle schématu „božských stavů“ (brahma vihára) představuje karuná druhý stupeň vnoru v buddhismu a v systému Pataňdžaliho jógy. Předstupněm k němu je zážitek univerzální lásky, která vyústí v meditativní zážitek soucítění s utrpením všech bytostí, uvězněných v koloběhu znovuzrozování. V hinduistických pramenech se tento výraz řídce vyskytuje též ve významu „milost boží“.

Karel Werner