kontemplace (Hind)

kontemplace – doslova: rozjímání, obvykle náboženského rázu. Někteří autoři používají tohoto výrazu pro vyšší duchovní snahy, od vizionářských technik po jógové praktiky. Správněji by měl být vyhrazen jen pro počáteční stupně těchto technik, pokud se na nich dosud zúčastňuje řízený myšlenkový proces. Pro duchovní cvičení v nejširším smyslu se vžil termín meditace, který pokrývá jak mystickou kontemplaci, tak praktiky vyšší jógové technické metodiky.

Literatura:
Crangle, Edward Fitzpatrick (1994), The Origin and Development of Early Indian Contemplative Practices, Wiesbaden: Harrassowitz.

Karel Werner