kormčí kniha (JKI-K)

kormčí kniha (též kormčaja, z rus. kormčij – kormidelník; řec. nomokanón) V pravoslaví sbírka círk. zvyklostí, zákonitých ustanovení (apoštolských a patristických pravidel) a usnesení koncilů, rozšířená o výběr občanských zákonů a mravních předpisů.

Viz též: právo církevní, právo kanonické

Pavel Boček