koupel (Hind)

koupel (snána) – jeden z důležitých aktů hinduistické pobožnosti. Prakticky každá koupel je pro plně věřícího řadového hinduistu náboženským obřadem tělesné a symbolicky i duchovní očisty. Ideálně se má provádět v tekoucí vodě (což snad je původem velmi rozšířeného indického zvyku polévat se vodou i při umývání v domácím prostředí). Obřadní koupel, obzvláště v chrámové nádrži, je provázena dalšími rituály a posvátnými formulemi a zakončena, možno-li, úplným ponořením (madždžana). Koupel v posvátných řekách, obzvláště v Ganze, má další důležitý význam: mnozí hinduisté věří, že smyje jejich viny a že smrt na jejich březích vede ke zrození v nebeské oblasti.

Karel Werner