kreacionismus (JKI-K)

kreacionismus (z lat. creo – tvořím, plodím, rodím) Názor o stvoření světa nadpřirozenou bytostí, alternativa evolucionismu. Může získávat podobu uceleného učení, které vysvětluje vznik vesmíru, života a člověka na základě všeobecného principu stvoření opřeného o doslovný výklad bible (literarismus). Zvl. druhem je dnes tzv. vědecký k.

Břetislav Horyna