kumárí (Hind)

kumárí [kumārī] – panna; princezna; ctnostná žena; bohyně. Tento výraz je často používán jako titul pro Sítu, manželku Rámovu, a pro některé bohyně, např. Durgu.

Karel Werner