kumbhamélá (Hind)

kumbhamélá [kumbhamelā] – náboženské shromáždění hinduistických asketů všech tradic, pořádané pravidelně každý třetí rok postupně ve čtyřech poutních místech, jimiž jsou Prajága/Prajágrádž (dříve Iláhábád), Haridvár, Násik a Udždžain, takže v každém z nich se shromáždění pořádá jednou za 12 let. Jsou to místa, na něž podle legendy dopadly kapky nektaru nesmrtelnosti (amrta), když se o něj bohové a titáni svářili poté, co jej stloukáním vytřídili z kosmického oceánu. Jméno slavnosti je odvozeno od zlatého džbánu, v němž byl nápoj nesmrtelnosti uchováván. První historická zpráva o této oslavě, která postupně nabyla charakteru svátku a na který vždy proudí nesmírné zástupy poutníků, pochází z doby, kdy vládl panovník Harša (612–646/7).

Karel Werner