kurátor (JKI-K)

kurátor V protest. církvích laický představený církve nebo náb. společnosti sborového, seniorátního nebo synodního výboru. V pravosl. církvi člen rady starších náb. obce.

Helena Pavlincová