lóka (Hind)

lóka [loka] – místo; svět, vesmír; existenční oblast; struktura kosmu s jeho rozdělením na různé existenční oblasti či sféry. Různé školy a tradice popisují rozdělení světa s různými odchylkami. Zhruba lze říci, že svět se dělí na tři oblasti (trilóka), pekelnou, pozemskou a nebeskou, z nichž každá má několik existenčních podoblastí či úrovní. Obraz světa podle některých puránových textů obsahuje sedm úrovní: (1) bhúr (sféra pozemská, včetně podsvětí); (2) bhuvar (sféra na přechodu mezi oblastí pozemskou a nebeskou, která je základnou duchovně pokročilých jedinců jako jsou muniové a siddhové; (3) svar (nižší nebe, kterému vládne Indra a které je v lidových představách umisťováno do prostoru mezi sluncem a Polárkou); (4) maharlóka (domicil klanů či rodových skupin žreců a světců); (5) džanalóka (sídlo Brahmových synů); (6) taparlóka (sídlo pokročilých asketů, zvaných vairágí, tj. těch, kteří přemohli své vášně) a (7) satjalóka nebo brahmalóka („sféra pravdy“, sídlo Brahmovo, jehož obyvatelé jsou osvobozeni od znovuzrozování).

Karel Werner