lókapála (Hind)

lókapála [lokapāla] – strážce světa. Hinduistická mytologie vykazuje celkem osm božských strážců, z nichž každý vládne nad jednou z osmi světových stran („směrů“), a proto jsou nazýváni také aštadikpálové. Jejich výčet není jednotný, ale většinou jsou jmenováni: Indra (východ), Agni (jihovýchod), Jama (jih); Súrja (jihozápad), Varuna (západ), Váju (severozápad), Kubéra (sever) a Sóma (severovýchod). Každý z nich má k použití slona.

Karel Werner