laja (Hind)

laja [laya] – (1) rozpuštění; „vstřebání“, totiž ve významu vstřebání světa do jeho zdroje na konci světového období, zvaného kalpa, tj. na konci Brahmova dne; (2) meditativní pohroužení.

Karel Werner