lajajóga (Hind)

lajajóga [layayoga] – tantrická meditační technika, v níž jde o rozpuštění osobnosti a splynutí se zvoleným božstvem – „stát se bohem“. Na vyšší úrovni praxe může jít o rozpuštění osobnosti a její nahrazení „prapůvodním stavem“ před stvořením.

Literatura:
Goswami, Syundar Shyam (1980), Layayoga: An Advanced Method of Concentration, London: Routledge & Kegan Paul.

Karel Werner