lakšana (Hind)

lakšana [lakṣaṇa] – znak, znamení; symbol.

Karel Werner