lingašaríra (Hind)

lingašaríra [liṅgaśarīra] – „tělo charakteristik“, označení pro „kauzální tělo“ (zvané též káranašaríra), které je nositelem „záznamů“ (vásaná) čili stop minulých skutků jedince (jeho „karmické minulosti“) a jimi determinovaných povahových rysů a přenáší je s ním z jednoho života do druhého, až uzrají ve výsledky, které utvářejí jeho charakter, určují jeho životní prostředí a přivozují události v jeho životě v průběhu jeho samsárového putování.

Karel Werner