mátrká (Hind)

mátrká [mātṛkā] – matička. Tímto výrazem jsou označovány mystické slabiky (mantry) v čakrách a jiných diagramech. Jsou považovány za ženská božstva a mocné potence (šakti) a symbolizují rovněž plodnost (viz též saptamátrká).

Karel Werner