móha (Hind)

móha [moha] – klam, zaslepenost; kaz v procesu vnímání, který způsobuje, že člověk pokládá výtvory iluze májá za pravou skutečnost.

Karel Werner