múša (Hind)

múša [mūṣa], muška [muṣka] – myš; krysa. Ganéša (bůh se sloní hlavou) používá myš či krysu jako své jízdní zvíře a hlídače své misky se sladkými kuličkami (módaka).

Karel Werner