mahábhágavata (Hind)

mahábhágavata [mahābhāgavata] – „veliký vyznavač Vznešeného“. Rozumí se jím ctitel Kršnův, který jej zbožňuje jako Nejvyššího Pána vesmíru.

Karel Werner