mahájuga (Hind)

mahájuga [mahāyuga] – „velký věk“. Období v puránové mytické historii světa, které trvá 4 320 000 let a je rozděleno do čtyř věků, nazvaných krtajuga, trétájuga, dváparajuga a kalijuga, což zhruba odpovídá našemu starověkému dělení věků na zlatý, stříbrný, měděný nebo heroický a železný.

Karel Werner