mahámantra (Hind)

mahámantra [mahāmantra] – mantrové višnuistické úsloví, používané k recitaci a prozpěvování zejména hnutím ISKCON (Haré Krišna) a údajně zavedené již Čaitanjou:

haré kršna – haré kršna – kršna kršna – haré haré |

haré ráma – haré ráma – ráma ráma – haré haré

Karel Werner