maharši (Hind)

maharši [maharṣi] – „velký žrec“. Tento titul byl původně vyhrazen jen pro několik málo védských žreců, tradičně kladených na úroveň bohů. Je používán též pro skupinu sedmi legendárních ršiů, kteří slynuli moudrostí, ačkoli žádné učení se k jejich jménům neváže (a výčet jejich jmen není ustálen). Později bylo používání tohoto titulu rozšířeno a je udělován jako čestný titul uctívaným duchovním učitelům a guruům. V nové době si jej však osvojují i méně zasloužilí jedinci.

Karel Werner