manuál (JKI-K)

manuál (z lat. manualis – do ruky se hodící) Ve středověku příručka obsahující pokyny pro kněze o formě udělování svátostí a o způsobu bohoslužby. Později zvána rituále (z lat. ritus – obřad). V hudbě je m. klávesnice u varhan nebo harmonia.

Pavel Spunar