manvantara (Hind)

manvantara – období puránové historie světa, které začíná po rozpadu předchozí civilizace kulturní a duchovní obrodou a je zahájeno vždy novým Manuem, který pak nad ním bdí. Podle jedné verze je manvantara totéž co mahájuga a trvá 4 320 000 let. Jiná verze dělí kalpu na 14 manvantar, což by znamenalo, že by jedna manvantara měla trvání 308 571 428 let.

Karel Werner