maror (JKI-J)

maror (hebr. hořká bylina) Pokrm pojídaný při sederové večeři v předvečer Pesachu. Ustanovení týkající se sederu jsou vyvozována z Ex 12. Zmiňují i povinnost pojídat během sederového večera, kdy si Židé připomínají vysvobození z egypt. otroctví, hořké byliny (Ex 12, 8), které symbolizují hořký úděl žid. otroků v Egyptě. Jako m. jsou povoleny všechny rostliny, které mají mléčně zbarvenou šťávu a hořkou chuť, jako tradičně používaný křen nebo hlávkový salát. Druhy bylin a způsob jejich přípravy se regionálně velmi liší.

Bedřich Nosek