masopust (JKI-K)

masopust (také karneval, z ital. carnevale) Lidové označení pro dobu círk. roku od Tří králů do Popeleční středy, v níž se pořádají zábavy, zvl. v poslední tři dny (masopustní úterý). Původ m. tkví patrně v antických řím. luperkáliích a saturnáliích. V různých zemích se dochovala tradice veselých a symbolických obyčejů (maškarády, vodění medvěda, pochovávání basy atd.).

Pavel Spunar