meditace (Hind)

meditace – náboženská, mystická nebo jógová praxe, vedoucí ke zvnitřnění rozjímáním a soustřeďováním pomocí nejrůznějších technik. Ačkoli je jeho původní význam ‘rozjímání’, stal se tento výraz svým způsobem obecným pojmem, který zahrnuje jak mystickou kontemplaci, tak praktiky vyšší jógové technické metodiky, od zbožných slovních nebo myšlenkových úvah po tichou koncentraci a od pozorování zvoleného meditačního předmětu po úplné duchovní ponoření v pokročilé praxi.

Literatura:
Bronkhorst, Johannes (1986), The Two Traditions of Meditation in Ancient India, Stuttgart: Franz Steiner.
Crangle, Edward Fitzpatrick (1994), The Origin and Development of Early Indian Contemplative Practices, Wiesbaden: Harrassowitz.
Padoux, André (1990), L’image divine: culte et méditation dans l’hindouisme, Paris: Editions du C.N.R.S.

Karel Werner