mithuna (Hind)

mithuna – dvojice (opačného pohlaví); zobrazení milostné dvojice na reliéfu, obvykle na dveřích domů nebo na branách chrámů. Je pokládáno za blahodárné znamení a svým symbolismem poukazuje na plodnost a tvořivé síly kosmu.

Karel Werner