mléččha (Hind)

mléččha [mleccha] – cizinec; barbar; příslušník neárijské rasy, který nemusí být nutně nahlížen jako podřazený Árjům, neboť za starověku byli mezi mléččhy počítáni i Řekové a v koloniální době Britové.

Karel Werner