monismus (Hind)

monismus – filozofický názor, podle nějž se za mnohostí světa skrývá transcendentní jednota jako její zdroj a pravá podstata. V indické tradici se tento směr jasně vynořuje již v některých pasážích nejstarších upanišad (a je předznamenán i ve Rgvédu), není v nich však převládající. Nejvyhraněnějším monismem v indickém myšlení je Šankarův systém advaitavédánty, v němž je za jedinou pravou skutečnost uznáváno pouze brahma a vše ostatní je prohlášeno za neskutečnou iluzi.

Karel Werner