mudžáhid (JKI-I)

mudžáhid (z arab. džáhada – usilovat o upevnění a šíření víry) Účastník džihádu, bojovník za islám, za pravou víru; v širším pojetí pak bojovník, partyzán, voják, který bojuje v osvobozenecké válce v teritoriu muslim. světa. M. byl název tiskového orgánu alžírské Fronty nár. osvobození, jejíž ideologie byla v jádru sekulární.

Zdeněk Müller