neohinduismus (Hind)

neohinduismus – termín, ražený pro různá reformní hnutí uvnitř hinduismu (např. Bráhmasamádž nebo Rámakršnova mise), která se vyznačují tím, že k nim daly podnět vlivy zvenčí, zejména z okruhu evropského liberálního myšlení, ale též ideje islámu a křesťanství. Dalšími vlivy byla evolucionistická filozofie devatenáctého století, unitářství a univerzalismus. Stopy neohinduistického zaměření a postojů lze nalézt i v působení nedávných vůdčích osobností, jako byl Gándhí, a v dílech myslitelů, jakým byl Sarvepalli Rádhakrišnan s jeho koncepcí hinduismu jako univerzálního náboženství budoucnosti, či Aurobindo s jeho vizí univerzální spiritualizace lidstva a posléze celého vesmíru. V posledních desítiletích došlo s vlnami popularizace jógy, meditace a východních nauk ke vzniku a šíření nových okrajových neohinduistických kultů, nauk a ášramových organizací, často komerčně orientovaných a zaměřených na osobní kult a mocenské postavení jejich gurua, na něž je často v Indii v hinduistických kruzích pohlíženo úkosem, s rozpaky nebo s podezřením.

Karel Werner