nijama (Hind)

nijama [niyama] – pravidlo, zákon; povinnost, náboženský předpis, řehole. V Pataňdžaliho systému osmidílné jógy (aštángajóga) je to její druhý článek, který obsahuje pět požadavků nezbytných pro úspěšnou praxi: (1) čistotu (šauča) těla i ducha (mysli); (2) spokojenost (santóša); (3) sebekázeň (tapas), (4) studium (svádhjája) a (5) „podřízení se Pánu“ (íšvarapranidhána) ve smyslu sebezapření, vzdání se ega.

Karel Werner