nirukta (Hind)

nirukta – etymologie, jedna z védských pomocných vědních disciplín (védánga), jež má daleko k zásadám jazykového rozboru moderní etymologie, osvětluje však mnohé ideje a představy védského nazírání.

Karel Werner