nivrtti (Hind)

nivrtti [nivṛtti] – návrat; zanechání; zřeknutí se; spočinutí; návrat (znovuvstřebání) manifestované reality do latence na období vesmírného klidu před novou manifestací.

Karel Werner