njagródha (Hind)

njagródha [nyagrodha] – fíkovník (Ficus indica). Je pokládán za posvátný a z jeho dřeva se tradičně zhotovují obětní nádoby.

Karel Werner