očistný proces (Hind)

očistný proces (šódhana [śodhana]) – obnovení čistoty předepsaným nebo metodicky propracovaným způsobem. Je to důležitá složka náboženské praxe v hinduismu, která má několik úrovní: (1) rituální očištění je pro ortodoxního hinduistu nutné, jestliže došlo k překročení kastovních předpisů, a před provedením důležitějších obřadů, zejména pro bráhmany; (2) tělesná očista je nejen otázkou hygieny, ale i náboženské povinnosti, a je prováděna jednak zevně každodenně před pravidelnou púdžou a důkladněji a obřadně u příležitosti významných náboženských událostí, a jednak vnitřně zvláštními procedurami, které jsou poměrně jednoduché pro laiky, ale nabývají na složitosti u sádhuů a hathajóginů; (3) psychické či „jemnohmotné“ pročišťování žil či kanálů (nádí) v jemném těle v praxi pránájámy; (4) duchovní očištění skrze mravní ukázněnost jako příprava na praxi cesty k osvobození (jak je to vyjádřeno např. v prvních dvou článcích Pataňdžaliho osmidílné jógyjama a nijama) a pomocí meditačních technik, jež oprostí mysl od znečištění světskými žádostmi.

Literatura:
Pensa, C. (1969), „On the purification concept in Indian tradition, with special regard to yoga“, East and West XIX.

Karel Werner