relikvie (JKI-K)

(přesměrováno z ostatky (JKI-K))

relikvie (z lat. relinquo – zanechávám) Tělesný pozůstatek zemřelého světce nebo předmětu posvěceného kontaktem s jeho osobou. Uctívání r. se rozvíjelo jako součást kultu svatých zejména v záp. křesťanství, zatímco vých. křesťanství se spíše soustředilo na uctívání ikon.

Dalibor Papoušek