osud (Hind)

osud – názor o nevyhnutelnosti událostí v lidském životě a v dějinách lidstva, dané přírodní nutností nebo vůlí bohů či Boha. Takový nebo jakýkoli jiný pojem o nevyhnutelném určení nemá v hinduistickém myšlení místa. Základem vyššího řízení života je v něm kosmický čili univerzální zákon (ve védech rta, později dharma), jenž se projevuje v lidském životě jako tzv. zákon karmický. Ten však není určující silou nebo řídícím činitelem, který by ovlivňoval život jedinců a společnosti, nýbrž prostředkem nebo „vodičem“, skrze nějž následky lidského konání vyústí v době svého uzrání v odpovídající události, jejichž recipienty jsou původci takto uzrálého konání. Při tom má každý jedinec možnost svým jednáním v mezidobí mezi výkonem svých minulých činů a jejich uzráním do jisté míry modifikovat jejich výsledky, a to nejen těch, které dosud nedozrály a projeví se někdy v budoucnosti, ale i těch, které se již začaly v přítomnosti projevovat. Následky některých činů však mají tak hluboké kořeny nebo jejich zrání již natolik pokročilo, že je již nelze modifikovat, a ty pak dávají někdy podnět k nesprávné interpretaci jako by byly určeny „osudem“. Moudrým konáním v přítomnosti však je vždy možno si pro budoucnost připravit příznivý „osud“ a vytvářeni dalšího nežádoucího „osudu“ se vyvarovat.

Karel Werner