osvobození (Hind)

osvobození (mókša [mokṣa]) – oblíbený termín v hinduismu pro konečný stav vysvobození, definovaný různě v různých filozofických školách a naukách jednotlivých tradic. Vždy však je jím míněn stav osvobození od nutnosti zrozovat se do pomíjivých a omezených forem existence, ačkoliv nevylučuje možnost zrození osvobozeného v samsárových oblastech, jestliže se k tomu ze zvláštních důvodů rozhodne.

Literatura:
Klostermaier, Klaus (1984), Hinduismus, Köln: Bachem.

Karel Werner